Zapisy

Jak się o nas dowiedziałeś?

Język kursu

Wypełniając formularz zgłoszeniowy przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe, które wykorzystane zostaną wyłącznie do komunikacji w związku z organizacją kursów językowych.

W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, a także wymagać sprostowania , usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania - wystarczy napisać na adres: sekretariat@poliglota.net.

Administratorem danych stanie się "Poliglota" Szkoła Języków Obcych z siedzibą przy ul. Tęczowej 2a/28 w Kępnie. Dane będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO).

fundusze UE