Biuro tłumaczeń

Szkoła Języków Obcych „Poliglota” oferuje kompleksową obsługę translatorską (tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe) w następujących językach:

  • angielskim,
  • niemieckim,
  • rosyjskim,
  • francuskim
  • hiszpańskim

Zlecenia na tłumaczenia przyjmowane są faksem, pocztą zwykłą, elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły.

fundusze UE