Certyfikaty

Szkoła językowa Poliglota jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym: TOEIC®, TOEFL® , TFI™, WiDaF

Aby uzyskać jeden z wyżej wymienionych certyfikatów prosimy o kontakt z administratorem:

e-mail: certyfikatyets@poliglota.net
tel. 796 522 971

lub bezpośrednio z sekretariatem szkoły pod numerami:

tel. 601 697 601

Preferujemy kontakt mailowy ze względu na nienormowany czas pracy administratora.

 

O egzaminach:

Testy TOEIC®:

 • Pomagają firmom stworzyć efektywniejsze miejsce pracy
 • Dają osobom poszukującym pracy oraz zatrudnionym przewagę nad innymi kandydatami
 • Pozwalają uczelniom lepiej przygotować studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy

Firmy oraz osoby poszukujące pracy na całym świecie zaufały punktacji TOEIC® i osiągnęły przewagę nad konkurencją.

Rodzina Certyfikatów TOEIC®:

 • TOEIC® Listening and Reading:
  Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.
 • TOEIC® Speaking and Writing:
  Określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.
 • The TOEIC Bridge™ test:
  Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

Więcej o egzaminach TOEIC®

Testy TOEFL®:

 • Wiarygodnie określają biegłość z języka angielskiego
 • Bazują na ponad 40 latach światowej klasy badań naukowych
 • Stosują najbardziej obiektywne metody oceniania
 • Wykorzystują najwyższe standardy psychometrii

Rodzina Certyfikatów TOEFL®:

 • CertyfikatTOEFL iBT®

Określa poziom zaawansowania z języka angielskiego w kontekście akademickim. Egzamin w formie komputerowej z wykorzystaniem Internetu, testuje wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, od poziomu Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy).

TOEFL® iBT jest także najczęściej uznawanym testem z języka angielskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na całym świecie.

 • The TOEFL® ITP tests

Określa poziom zaawansowania słuchania i czytania z języka angielskiego w kontekście akademickim, od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

 • The TOEFL® Junior™

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, wśród gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru weryfikujący umiejętność czytania, słuchania oraz rozumienia tekstów. Mierzy znajomość języka od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Upper-Intermediate/średnio-zaawansowanego wyższego (B2 według poziomów Rady Europy). Certyfikat TOEFL® Junior Comprehensive (JUŻ NIEBAWEM) będzie egzaminem komputerowym testującym wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.

Kluczem do sukcesu studentów na ścieżce rozwoju umiejętności językowych jest jakość narzędzi do pomiaru kompetencji . Zastosowanie egzaminów TOEFL® pozwala nauczycielom monitorować postęp każdego ucznia. Wyniki TOEFL® są precyzyjnym wskaźnikiem gotowości ucznia do efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie środowisku akademickim. Im lepsze przygotowanie językowe studenta, tym większa szansa na osiągnięcie sukces.

Wsparcie dla nauczycieli i studentów na każdym etapie nauki akademickiej

Rodzina Certyfikatów TOEFL® została stworzony przez ETS, twórcę egzaminu TOEFL® ETS oferuje także szeroką gamę szkoleń dla nauczycieli, podręczników oraz materiałów online, które pomagają w stworzeniu programu nauczania, który pozwala studentom osiągnąć zamierzone cele. Aktualna oferta jeszcze bardziej niż dotychczas wspomaga Twój sukces jako nauczyciela i Twoich studentów.

Więcej o egzaminach TOEFL®

TFI™: certyfikat z języka francuskiego w środowisku pracy

Czym jest egzamin TFI™?

TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Dlaczego egzamin TFI™?

Język francuski – używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia – jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego egzaminu TFI™.

Jaki format ma egzamin na certyfikat TFI™?

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie ‘oblewa’, zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

Kto wykorzystuje certyfikat TFI™?

 • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI™ w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
 • Instytucje akademickie: wykorzystują TFI™ jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
 • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI™ przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
 • Firmy i korporacje: wykorzystują TFI™ w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TFI™ podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
 • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TFI™ do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym

Więcej o egzaminach TFI

Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście bizesowym, ogólnego środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego.

Rodzina certyfikatów WiDaF:

 • Certyfikat WiDaF – testuje znajomość biznesowego języka niemieckiego na poziomach A2-C2.
 • Certyfikat WiDaF Basic® – sprawdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim osób na niższych poziomach zaawansowania (A1-B1) w ogólnym środowisku pracy i sytuacjach życia codziennego.

Więcej o egzaminach WiDaF

fundusze UE