certyfikaty ets

Słowniczek Poliglota

At the check-in desk
W punkcie odprawy

A: Good morning. May I see your ID or passport, please?
Dzień dobry. Czy mogę prosić o dowód osobisty lub paszport?

B: Good morning. Here you go.
Dzień dobry. Proszę.

A: Thanks, I’m going to ask you a series of questions. Please respond with a ‘yes’ or a ‘no’.
Dziękuję. Zadam ci kilka pytań. Proszę odpowiedzieć “tak” lub “nie”.

B: OK.
OK

A: Did you pack your own luggage?
Czy ty sam pakowałeś swój bagaż?

B: Yes.
Tak

A: Did you leave your luggage unattended at any time?
Czy w jakimkolwiek momencie pozostawiłeś swój bagaż bez dozoru?

B: No.
Nie.

A: Are you carrying any dangerous items? Any sharp objects? Any liquids or toilettries in your hand luggage?
Czy przewozisz coś niebezpiecznego? Jakieś ostre przedmioty? Jakieś płyny lub kosmetyki w bagażu podręcznym?

B: No.
Nie.

A: Great: Can you place your baggage over here?
Świetnie. Czy możesz tu położyć swój bagaż?

B: Sure.
Oczywiście.

A: Here is your ticket and your passport. The gate number is at the bottom of the ticket.
Proszę, bilet i paszport. Numer stanowiska lotu znajduje się w dolnej części biletu.

B: Thanks.
Dziękuję.

A: You can now go to Departures. The boarding starts 20 minutes before the departure time.
Możesz się udać do strefy odlotów. Wejście na pokład zaczyna się 20 minut przed odlotem.

B: OK, thanks and goodbye.
Dziękuję i do widzenia.

A: Goodbye.
Do widzenia.

To warto zapamiętać:

Signs and notices at the airport:
Napisy i znaki na lotnisku

go to gate – idź na stanowisko lotu
wait in lounge – czekaj w poczekalni
delayed – opóźniony
cancelled – odwołany
departures – odloty
arrivals – przyloty
check-in desks – punkty odprawy
baggage reclaim – odbiór bagażu
trolleys – wózki bagażowe

Airport announcements:
Komunikaty na lotnisku

This is a passenger announcement. Passengers are advised not to leave their baggage unattended as it may be removed and destroyed.

Passengers are advised that smoking is strictly prohibited outside the designated areas.

passenger announcement – komunikat dla pasażerów
leave – pozostawić
baggage – bagaż
unattended – nie pilnowany, bez dozoru
removed – usunięty
destroyed – zniszczony
strictly prohibited – surowo zabronione
outside – na zewnątrz
designated areas – wyznaczone miejsca

To się może przydać:
excess baggage fee – opłata za nadbagaż
baggage allowance – dopuszczalna waga bagażu
cabin luggage – bagaż właściwy
hand luggage – bagaż podręczny
fasten seat-belts – zapiąć pasy
cabin crew – załoga samolotu
flight attendant – stewardesa
information desk – punkt informacyjny

fundusze UE