certyfikaty ets

Kursy językowe

Kursy dla dzieci 2-6 lat

  • Organizowane są z myślą o dzieciach 2-6 letnich.
  • Dzieci uczą się języka poprzez gry, zabawy, piosenki i rymowanki, dzięki którym szybko oswajają się z linią melodyczną języka obcego i w sposób naturalny przyswajają nowy zasób słownictwa.
  • Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się 1x w tygodniu po 30 minut- (dla dzieci 2-3 letnich)
  • Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 30 minut. (dla dzieci 4-6 letnich)

Kursy dla uczniów szkół podstawowych

Nauka języka obcego w tym przedziale wiekowym ma na celu rozwój wszystkich umiejętności językowych:

  • mówienia
  • pisania,
  • czytania
  • rozumienia ze słuchu.

Główny nacisk kładziemy jednak na kształcenie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku obcym, czemu służą liczne ćwiczenia konwersacyjne, gry oraz psychozabawy.Klasyfikacja do grup odbywa się na podstawie wieku oraz umiejętności językowych. Dzięki temu dzieci uczą się w gronie swoich rówieśników, a program zajęć dostosowany jest do ich poziomu, możliwości percepcyjnych i zainteresowań.

Cały kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć 2 x w tygodniu po 45 minut.

Kursy dla uczniów szkół gimnazjalnych

Celem kursu jest podnoszenie kompetencji językowych naszych Słuchaczy.W trakcie kursu Słuchacze doskonalą swoje umiejętności z zakresu gramatyki, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu, jak również rozwijają umiejętności prowadzenia swobodnej konwersacji.Kurs ten ma na celu solidne przygotowanie Słuchaczy do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego, uczy technik oraz strategii egzaminacyjnych – niezbędnego kompendium wiedzy pozwalającego skutecznie przygotować się do egzaminu. Podział ze względu na poziom zaawansowania.

Cały kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut.

Kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Przeznaczone są dla młodzieży licealnej, których edukacja kończy się egzaminem maturalnym.Celem kursu jest poszerzanie zakresu słownictwa, rozwój umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie sprawności czytania, pisania oraz słuchania ze zrozumieniem. A wszystko to pod kątem Nowej Matury, aby jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. Podział kursantów ze względu na stopień zaawansowania.

Cały kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć 2 x w tygodniu po 60 minut.

Kursy dla maturzystów

Przeznaczone są dla osób pragnących przystąpić do matury z języka obcego na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym.Zakres materiału obejmuje wyłącznie zagadnienia leksykalno-gramatyczne obowiązujące na danym poziomie, doskonali umiejętności komunikacyjne, przygotowuje Słuchaczy do konstruowania poprawnych wypowiedzi pisemnych jak również rozwija sprawności czytania oraz rozumienia ze słuchu.Struktura i układ przerabianych ćwiczeń są identyczne z formami obowiązującymi na prawdziwym egzaminie maturalnym dzięki czemu Słuchacze mają możliwość dokładnego zapoznania się z formą egzaminu, strategiami rozwiązywania testów oraz kryteriami oceniania.W celu sprawdzenia stanu wiedzy naszych Słuchaczy organizujemy bezpłatną Maturę Próbną, która odbywa się na obu poziomach zaawansowania – podstawowym oraz rozszerzonym i obejmuje zarówno część ustną, jak i pisemną.

Cały kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć 2 x w tygodniu po 90 minut.

Kursy dla dorosłych

Głównym celem tego typu kursów jest przełamanie u Słuchaczy bariery komunikacyjnej umożliwiającej płynną komunikację w typowych sytuacjach dnia codziennego.W trakcie kursu Słuchacze pogłębiają znajomość struktur gramatycznych jednocześnie rozwijając pozostałe sprawności językowe. Dbamy przy tym, aby nasi Słuchacze chętnie uczestniczyli w lekcjach i brali w nich aktywny udział – atrakcyjne formy pracy oraz miła atmosfera zajęć, to nasz sposób na skuteczną i przyjemną naukę języka.Podział ze względu na poziom zaawansowania.

  • 120 godzin lekcyjnych,częstotliwość zajęć: 2 x w tygodniu po 90 minut.
  • 80 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć: 2×60 min oraz 60 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć: 1 x 90 min

Przygotowanie do egzaminów certyfikowanych

Cały kurs jest poświęcony przygotowaniu Słuchaczy do egzaminów Cambridge lub Goethe-Institut.W trakcie kursu ćwiczone są umiejętności mówienia, słuchania, pisania oraz czytania ze zrozumieniem. Zagadnienia leksykalno-gramatyczne wykładane są w wymiarze niezbędnym do zaliczenia egzaminu. W trakcie kursu przeprowadzane są bezpłatne próbne egzaminy.Podział ze względu na poziom zaawansowania.

Cały kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 90 minut.

Szkolenia dla firm

Kursy przeznaczone są dla firm i instytucji chcących zainwestować w rozwój umiejętności językowych swoich pracowników.W zależności od profilu działalności firmy oraz poziomu zaawansowania Słuchaczy, oferowane przez nas kursy mogš mieć profil ogólny, konwersacyjny lub tematyczny. A wszystko to w odpowiednich proporcjach programowych i dawkach metodycznych.Naszym priorytetem jest przygotowanie do efektywnej, poprawnej i swobodnej komunikacji w języku obcym w obrębie różnych specjalności biznesowych i w rozmaitych sytuacjach z życia zawodowego.

Zakres materiału, liczba godzin objętych kursem oraz system płatności opracowywane są na podstawie indywidualnych uzgodnień.

Zajęcia indywidualne

Dla osób, które nie lubią uczyć się w grupie, bądź też praca nie pozwala im dostosować się do stałego układu zajęć proponujemy kurs indywidualny. Na podstawie rozmowy ze Słuchaczem ustalamy intensywność i godziny zajęć, a także dobieramy odpowiednie materiały dydaktyczne.

Zakres materiału, liczba godzin objętych kursem oraz system płatności opracowywane są na podstawie indywidualnych uzgodnień.

fundusze UE