Kursy językowe

 

LICENCJONOWANĄ METODĄ TEDDY EDDIE – najbardziej ambitną i niebanalną ścieżką edukacyjną na rynku.

POZIOMY KURSÓW

 

 

 

 

Nauka języka obcego w tym przedziale wiekowym ma na celu rozwój wszystkich umiejętności
językowych, jednak główny nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności swobodnego
porozumiewania się w języku obcym, czemu służą liczne ćwiczenia konwersacyjne ”przemycane” w
formie zabawy. Klasyfikacja do grup odbywa się na podstawie wieku oraz umiejętności językowych.
Dzięki temu dzieci uczą się w gronie swoich rówieśników, a program zajęć dostosowany jest do ich
poziomu, możliwości percepcyjnych i zainteresowań.
Kurs obejmuje 65 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć 2 x w tygodniu po 45 minut.

Celem kursu jest podnoszenie kompetencji językowych naszych Słuchaczy. W trakcie kursu Słuchacze
doskonalą swoje umiejętności z zakresu gramatyki, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu, jak
również rozwijają umiejętności prowadzenia swobodnej konwersacji. Kurs ten ma na celu solidne
przygotowanie Słuchaczy do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty technik oraz strategii
egzaminacyjnych – niezbędnego kompendium wiedzy pozwalającego skutecznie przygotować się do
egzaminu. Podział ze względu na poziom zaawansowania.
Kurs obejmuje 86 godzin lekcyjnych, zajęcia 2 x w tygodniu po 60 minut.

Przeznaczone są dla młodzieży licealnej, których edukacja kończy się egzaminem maturalnym. Celem
kursu jest poszerzanie zakresu słownictwa, rozwój umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie
sprawności czytania, pisania oraz słuchania ze zrozumieniem. A wszystko to pod kątem Matury, aby
jak najwcześniej wykształcić określone sprawności językowe. Podział kursantów ze względu na
stopień zaawansowania.
Kurs obejmuje 86 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć 2 x w tygodniu po 60 minut
lub 65 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć: 1 x 90 min

Przeznaczone są dla osób pragnących przystąpić do matury z języka obcego na poziomie
podstawowym bądź rozszerzonym. Zakres materiału obejmuje wyłącznie zagadnienia leksykalno-
gramatyczne obowiązujące na danym poziomie, doskonali umiejętności komunikacyjne, przygotowuje
Słuchaczy do konstruowania poprawnych wypowiedzi pisemnych jak również rozwija sprawności
czytania oraz rozumienia ze słuchu. Struktura i układ przerabianych ćwiczeń są identyczne z formami
obowiązującymi na prawdziwym egzaminie maturalnym dzięki czemu Słuchacze mają możliwość
dokładnego zapoznania się z formą egzaminu, strategiami rozwiązywania testów oraz kryteriami
oceniania. W celu sprawdzenia stanu wiedzy nasi Słuchacze przystępują do egzaminu próbnego ,
który odbywa się na obu poziomach zaawansowania – podstawowym oraz rozszerzonym i obejmuje
zarówno część ustną, jak i pisemną.
Kurs obejmuje 50 godzin lekcyjnych, częstotliwość zajęć 1 x w tygodniu po 90 minut.

Przygotowanie do egzaminów certyfikowanych
Cały kurs jest poświęcony przygotowaniu Słuchaczy do egzaminów Cambridge lub Goethe-Institut. W
trakcie kursu ćwiczone są umiejętności mówienia, słuchania, pisania oraz czytania ze zrozumieniem.
Zagadnienia leksykalno-gramatyczne wykładane są w wymiarze niezbędnym do zaliczenia egzaminu.
W trakcie kursu przeprowadzane są bezpłatne próbne egzaminy. Podział ze względu na poziom
zaawansowania.
Intensywność kursu zależy od indywidualnych ustaleń


Kursy przeznaczone są dla firm i instytucji chcących zainwestować w rozwój umiejętności językowych
swoich pracowników.W zależności od profilu działalności firmy oraz poziomu zaawansowania
Słuchaczy, oferowane przez nas kursy mogą mieć profil ogólny, konwersacyjny lub tematyczny.

A wszystko to w odpowiednich proporcjach programowych i dawkach metodycznych.Naszym
priorytetem jest przygotowanie do efektywnej, poprawnej i swobodnej komunikacji w języku obcym w
obrębie różnych specjalności biznesowych i w rozmaitych sytuacjach z życia zawodowego.
Intensywność kursu zależy od indywidualnych ustaleń

Dla osób, które nie lubią uczyć się w grupie, bądź też praca nie pozwala im dostosować się do stałego
układu zajęć proponujemy kurs indywidualny. Na podstawie rozmowy ze Słuchaczem ustalamy
intensywność i godziny zajęć, a także dobieramy odpowiednie materiały dydaktyczne.
Intensywność kursu zależy od indywidualnych ustaleń

 

 

fundusze UE